Informace o kandidátech

Kandidátní listina za ČSSD pro komunální volby 2014 - Městská část Suché Lazce. Pořadí na kandidátní listině.

1. Mgr. Petr Orieščík (kandidát je členem ČSSD)

profil: www.verve2.net/petr-oriescik

Celá má profesní kariéra se točí kolem správy věci veřejných. Považuji správu věci veřejných, pro některé z nás "politiku", za nedílnou součást našeho života a i proto se snažím vnášet do této problematiky jasnou vizi profesionality a podporuji intenzivní kontrolu práce "politiků", veřejností, podle starého bavorského přísloví "Kdo slouží obci, ten má velmi přísného pána". Jsem zastáncem většího zapojení všech občanů do správy věcí veřejných a intenzivní komunikace s nimi. Bez komunikace s vnějším okolím "politici" ztrácí reálný pohled na danou věc a výsledkem takovéto izolace může být nekvalitní práce "politiků". Nemám rád, když se někdo vymlouvá, že "něco nejde", nemám rád povrchová řešení problému a odmítám jakýkoliv osobní prospěch na úkor špatných a nic neřešících rozhodnutí v konečném důsledků škodící nám všem. Svojí představu o fungování správy věci veřejných bych rád promítl i do života Suchých Lazců. Samozřejmě, že věcí, jenž bych rád změnil, či nově zavedl je velká spousta, ovšem nejsem snílek a společně s lidmi na naší kandidátní listině nabízíme pro Vás reálný volební program. Dejte nám šanci na prosazení našeho programu a odměnou Vám bude modernější, kulturnější a společensky bohatší život v Suchých Lazcích.

2. Pavel Nelešovský (nezávislý kandidát)

profil: www.verve2.net/pavel-nelesovsky

"Dělám co mě baví, co umím a v čem cítím smysl. A když vám to přinese užitek, pomoc, pochopení, je to pro mne ještě větší motivace pokračovat." "Dělám, co mě baví" - naslouchat lidem, sledovat jejich příběhy a zážitky, rád zkoumám souvislosti, co s čím je spojeno, baví mě sledovat různé osobnosti a jejich vývoj... "Dělám, co umím" - a jak nejlépe to umím, dle mého nejčistšího vědomí a svědomí. Čerpám z vlastních zkušeností a prožitků.Snažím se dostat mottu: Neříkám, že něco neumím, říkám si, že to zkusím.... "Dělám, co cítím, že má smysl" - těší mě, když někomu poradím, pomůžu a mnohdy řeknu jiným to, co sám potřebuji slyšet. Já chci být pro vás přínosem, vy budete zase pro mě...

3. PhDr. Richard Dener (nezávislý kandidát)

profil: www.verve2.net/richard-dener

Po téměř padesáti letech aktivního společenského, ekonomického a hlavně rodinného života, za kterým se nebojím ohlédnout, jsem se ocitl v situaci důchodce. Tuto etapu svého dalšího života však nepojímám jako důvod k pasivitě ve všem, co mě zajímalo doposud. Samozřejmě mám teď více času na vnoučata, v létě na kolo a v zimě na běžky. V současné době ale zabírá nejvíc mého času všestranná výpomoc na svépomocné výstavbě rodinného domku své dcery Šárky. Stavba je naštěstí na zahradě, takže práci mohu operativně kombinovat i s jinými aktivitami. Myslím si, že i přes tento celkem pestrý život, mi zbývá dostatek energie a zájmu, abych se zapojil i do veřejného života v obci a pomohl aktivně prosazovat zejména ty potřeby občanů, které vyplynou z přímé diskuse s nimi.

4. Vladimíra Lencová (nezávislá kandidátka)

profil: www.verve2.net/vladka-lencova

Na prvním místě v mém životě je moje rodina, přátelé a moje práce, která je zároveň i mým koníčkem. Mám ráda práci s květinami a každodenní kontakt s různými typy lidí. Poslední 3 roky jsem trávila na mateřské dovolené a měla jsem dost času poznat blíž místní obyvatelé a naši obec v mnoha směrech víc do hloubky. Některé věci jsou zde značně zanedbané nebo dokonce úplně chybí. Například krásné a moderní dětské hřiště, na kterém by mohli děti s rodiči společně strávit volný čas. Víc společenských a kulturních akci, kterých by se mohl účastnit mnohem větší počet obyvatel naší obce než doposud. Dále pak víc komunikovat sami mezi sebou a vedením obce, pomáhat si a řešit věci společně, nebát se přijít s novým nápadem a vyjádřit se k jakékoliv "problematice" a jiných veřejných záležitostí obce. Budu doufat, že se lidé víc zapojí do chodu naší obce a nebude jim lhostejná její budoucnost, kterou zde prožijí naše děti, vnoučata a další generace. Proto jsem se rozhodla spojit se s lidmi, kteří si mezi sebou rozumí, mají stejný cíl, snahu a odhodlání dokázat v Suchých Lazcích reálné věci se schopným lídrem v čele.

5. Ing. Monika Ondrová (nezávislá kandidátka)

profil: www.verve2.net/monika-ondrova

Moje rodina je mým největším bohatsvím a protože ...již od dětství šťastně žiji v Suchých Lazcích, moc bych si přála, aby i moje děti zde žily spokojeně a radostně. Není mi lhostejné jaké životní prostředí a ráz krajiny přenecháme dalším generacím. Současnou aktivitou v SRPŠ a vedení nejmenších hasičů ve Sboru dobrovolných hasičů se snažím podpořit plnohodnotnější a zábavnější využití volného času našich lazeckých dětí v jejich mimoškolních aktivitách. Chtěla bych podporovat jakékoli kroky vedoucí k vyšší bezpečnosti našich občanů (především dětí) u obecních komunikací, pomoci vnést rozvoj do opomíjeného konce obce Přerovce. Na základě stavebního vzdělání a svých zkušeností získaných v projekčních kancelářích, bych mohla být přínosem při plánování výstavby a rozvoje v obci.

6. David Vavrečka (nezávislý kandidát)

profil: www.verve2.net/david-vavrecka

Narodil jsem se zde před téměř pětatřiceti léty. Vyučil jsem se stolařem a pracuji ve firmě, kde vyrábím nábytek na zakázku. Snažím se svou práci dělat poctivě. Jsem společenský člověk, jsem ženatý a mám dvě malé děti, je a svou ženu nadevše miluji. Mám spoustu koníčků, věnuji se chovu papoušků, vedu děti v hasiči, jsem členem Zásahové jednotky SDH Suché Lazce, rád pracuji na zahradě, hlavně když vím, že je po mně vidět kus práce.
Jako mladistvý si pamatuji, kolik zde bylo zeleně, taktéž kulturní vyžití v naší obci. A nejen to. Mám k ní velmi blízký vztah. Myslím si, že je potřeba ji i nadále udržovat a dále zvelebovat, abychom tady mohli mnoho zažít. Místo, kde si mohou hrát naše děti, místo, kde by byl nějaký kulturní život pro nás pro všechny, ale také místo, kde nepovedou různé cesty a haly apod..., které kazí dojem pěkné a hlavně čisté vesnice. Chceme zvelebovat naši vesnici, abychom měli co předat dál našim dětem. Proto kandiduji do zastupitelstva MČ Suché Lazce, abychom dostáli těmto slovům, za kterými si stojíme.

7. Ing. Václav Skuplík (nezávislý kandidát, Sdružení Suché Lazce občanům)

profil: www.verve2.net/vaclav-skuplik

Krátce potom co jsem se stal strojařem a inženýrem informatiky se strhla lavina na konci (?) které jsem panem Králem se třemi krásnými a navíc svéráznými dcerami (ostatně jaké jiné jsou dnešní děti). Společně s Peťkou (moji ženu znáte) se snažíme starat o celý náš kmen, tak aby všichni byli spokojeni. Nejraději trávíme čas odpočinkem na chalupě v horách. Moc jim, ale i všem přátelům, děkuji za každou příjemnou chvíli strávenou u kmenového ohně. Z pohody v rodině pramení i mé životní prozření. Dlouhodobě se snažím objektivně pozorovat dění kolem sebe na lokální ale i globální úrovni a nepodléhat manipulacím. Podporuji upřímnost a otevřenost i když je v řadě případu potřeba zbavit se osobního pohledu, poodstoupit od problému a vyslechnout argumenty všech zúčastněných stran. Jsem ochoten přiznat vlastní chyby stejně tak jako se snažit nenásilně přesvědčit ostatní o svém pohledu na věc. V diskuzích dávám přednost konstruktivnímu hledání společné řeči než defenzivnímu tónu podobajícímu se hádce. Mé priority jsou dány dlouhodobou snahou vyhnout se výstavbě jižní varianty obchvatu Komárova přes naše území, zlepšení komunikace mezi spolky a sdruženími, atd. Jsem moc rád, že se nám podařilo sestavit parádní partu lidí, kteří mají jasný program a jsou připraveni jako jeden team pracovat na dalším Lazeckém postupu k dalším metám :-)

8. Ing. Petr Žůrek (nezávislý kandidát)

profil: www.verve2.net/petrzurek

Na VŠB-TU Ostrava jsem vystudoval obor zaměřující se na biomedicínské inženýrství. V oblasti lékařské techniky jsem také našel své momentální zaměstnání. Mým dlouhodobým zájmem je činnost ve Sboru dobrovolných hasičů. Je pro mě nejen koníčkem, ale také naplněním ve smyslu pomáhat a dělat něco prospěšného pro ostatní. Aktivně se podílím na chodu sboru, jsem členem výboru a zástupcem velitele zásahové jednotky. Není mi lhostejné prostředí, ve kterém žiji a rád bych, aby nádherná krajina kolem byla zachována pro naše děti. Proto se věnuji myslivosti, jejíž smysl vidím v chovu a péči o zvěř a v ochraně krajiny samotné. Včelařím a rád si zajdu na ryby. Většinu času se snažím věnovat rodině, která je pro mne nejdůležitější. Chtěl bych se aktivně podílet na dalším vývoji naší obce tak, aby se rozvíjela v krásné místo pro rodinný život. Důležitá je pro mne komunikace s lidmi.
Myslím si, že obec tvoří občané, a proto by měli mít hlavní podíl na tom, jak má obec vypadat. Do voleb jsem se rozhodl jít s lidmi, kterým věřím, mají vůli aktivně řešit problémy a naší společnou vizí je klidný a spokojený život v obci.

9. David Závěšický (nezávislý kandidát, Sdružení Suché Lazce občanům)

profil: www.verve2.net/davidzavesicky

Mojí pracovní náplní a zároveň i koníčkem je počítačová grafika a informační technologie. Grafice, designu a vývoji software se aktivně věnuji od r 1998 ve společnosti Dave Design. Zaměřuji se především na webové aplikace. Hlavní prioritou je pro mě moje rodina. Rád se věnuji naší zahrádce a práci okolo domu. Záleží mi na tom, aby se v naší vesnici zachovali tradiční hodnoty venkovského života (kontakt s přírodou, zachování zemědělského rázu naší obce, ochrana přírodního bohatství). Nechci, aby jsme byli jen okrajovou částí města, kde se staví haly a obchvaty, ale aby se mohli samostatně rozhodovat co v naší vesnici bude. K tomu potřebujeme silný hlas na městě případně člověka, který zná prostředí administrativy města. Jedině tak budeme schopni obhájit naše práva. Myslím si že Petr Orieščik má v tomto ohledu hodně zkušeností a pomůže nám na městě vyjednat pozici, ze které bude mít prospěch celá obec. Dnešní trendy rozdělování financí jsou především o dotacích a znalostech prostředí jak je vyjednat. Pokud chceme jako obec trochu prosperovat musíme mít na vysoké pozici především člověka znalého než oblíbeného. Je čas nestát v koutě a dostat to co nám náleží.

10. Daniel Stibor (nezávislý kandidát)

profil: www.verve2.net/daniel-stibor

Do značné míry mě zajímá ekologie, ale jako skalní ochránce přírody se necítím. Zajímá mě možnost získávat energii z přírodních zdrojů, recyklovat vše, co jde, aby to našlo další využití a nekončilo to jen na skládkách. Vadí mi špatné ovzduší v naší obci a tak se snažím přijít s něčím, co by jej mohlo změnit. Vím, jak má dnes každý hluboko do kapsy a jak každé ekologické kroky stojí velké peníze. Přesto si myslím, že cesta existuje. Vadí mi úřednický šiml, nepochopitelné zákony a vyhlášky. Snažím se vždy pochopit podstatu věci a najít logiku téměř ve všem. Nemám rád zvýhodňování jedince nad většinou a naopak nemám rád, když menší celek je podřízen a veden větším. Nemám patent na rozum, přesto cítím, že se dá spousta věcí dělat jinak i v naší obci. Avšak věřím, že problém může být často jinde, než v naší obci. Jsem si jist, že každý státní zaměstnanec je tu pro nás a slovo nejde neznám, diktát z moci úřední pro mě není zastrašením, ale výzvou jít dál a najít řešení. S čím určitě nesouhlasím je snaha vybudovat jižní obchvat kolem naší obce. Představa, že zde povede obchvat mě děsí a již několik let s hrstkou lidí v této obci proti němu bojujeme. Ze všech stran slýchám, jak jsme najivní, že nic nemůžeme ovlivnit, ale taky můžu sedět u piva a nedělat vůbec nic. Proto kandiduji do zastupitelstva naší obce, abychom měli větší přehled, co se vlastně děje kolem nás, za našimi zády a měl mandát se ze všech sil opřít do těch, jenž chtějí z naší vesnice udělat průmyslovou, auty zahlcenou obec. Doposud možnost vidět do všech řízení, získávání informací bylo velmi obtížné. Jsem si jist a trvám na tom, že naše obec má mít mnohem větší rozpočet a je nutné tlačit na město, aby se k nám nechovalo pouze jako k periferii, ale bralo nás, jako plnohodnotné občany a partnera. Pokud nenajdeme společnou řeč, jsem odhodlán jít mnohem dál. Nevylučuji v případě nevstřícnosti města pracovat na osamostatnění obce.

11. Josef Doboš ml. (nezávislý kandidát)

profil: www.verve2.net/josef-dobos

Jako bývalého studenta střední zemědělské školy mě samozřejmě zajímá ochrana životního prostředí a zachování přírodního bohatství v okolí Suchých Lazců. Není mi lhostejná plánovaná výstavba jižního obchvatu, která by se tvrdě dotkla života v naší obci. Celý život se věnuji sportu. Mé dětství a mládí jsem věnoval hokeji, který mi v životě dal mnoho a vytvořil velmi blízký vztah ke sportu. V dnešní době se aktivně věnuji fotbalu za lazecký tým, a tudíž bych se chtěl zasadit o to, aby bylo vybudováno lepší sportoviště a zázemí nejen pro budoucí lazecké fotbalisty, ale i pro menší děti v podobě dětského hřiště, které v obci opravdu chybí. V dnešní době počítačů, tabletů a iPhonů je důležité děti motivovat, aby chodily ven a aktivně svůj čas trávily na sportovištích se svými rodiči a ostatními dětmi . V současné době lze peníze na vybudování dětských hřišť a sportovišť získat prostřednictvím evropských dotací. Je to jen o tom chtít a věnovat tomu čas.

Seznam kandidátů

Kandidátní listina za ČSSD pro komunální volby 2014 – Městská část Suché Lazce.


1. Mgr. Petr Orieščík (kandidát je členem ČSSD)
2. Pavel Nelešovský (nezávislý kandidát)
3. PhDr. Richard Dener (nezávislý kandidát)
4. Vladimíra Lencová (nezávislá kandidátka)
5. Ing. Monika Ondrová (nezávislá kandidátka)
6. David Vavrečka (nezávislý kandidát)
7. Ing. Václav Skuplík (nezávislý kandidát, Sdružení Suché Lazce občanům)
8. Ing. Petr Žůrek (nezávislý kandidát)
9. David Závěšický (nezávislý kandidát, Sdružení Suché Lazce občanům)
10. Daniel Stibor (nezávislý kandidát)
11. Josef Doboš ml. (nezávislý kandidát)


Dopisy občanům:
Pokud jste do schránky od nás neobdrželi dopis s oslovení máte možnost si ho dodatečně přečíst zde. Dopisy jsou ve formátu pdf a jsou volně ke stažení.
1. dopis - osloveni-obcanu.pdf
2. dopis - program-kratky.pdf
3. dopis - program-podrobný.pdf

Vážení spoluobčané, nabízíme v případě potřeby pomoc v rámci bezplatné právní poradny pana senátora
MUDr. Mgr. Vladimíra Plačka
Pokud máte právní problém nebo nesrovnalosti, můžete využít této poradny, kterou Vám pan senátor poskytuje bezplatně. Telefonní číslo: 734 159 584, e-mail: asistentvplacka@seznam.cz

Nejste si jistí jak volební pravidla fungují? Možná vám pomůže simulátor volebního lístku - komunální volby

V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na náš e-mail:

spolecne@suchelazce.cz

Doporučujeme také:
najdí lidi se stejnými zájmy jako máš ty
navštivte také web naší obce
www.SuchéLazce.cz