Suché Lazce - Společně

Poděkování voličům

Chtěli by jsme tímto alespoň částečně poděkovat všem voličum, kteří se zůčastnili letošních voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 10. - 11.10.2014. Zvláště pak chceme poděkovat těm občanům, kteří nás podpořili svými hlasy. Vysoká účast ve volbách a vysoký počet hlasů pro naší skupinu nás všechny velmi potěšil.

Přesné výsledky voleb najdete zde: Výsledky voleb do zastupitelstva městské části Opava - Suché Lazce

didátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 NAŠE OBEC 4 Škrobánková Martina Mgr. et Mgr. 48 NK BEZPP 234 14,89 1
1 NAŠE OBEC 8 Dener Lukáš 39 NK BEZPP 169 10,75 2
1 NAŠE OBEC 1 Hrabina Josef Mgr. 65 NK BEZPP 161 10,24 3
2 Česká str.sociálně demokrat. 8 Žůrek Petr Ing. 32 ČSSD BEZPP 331 11,42 1
2 Česká str.sociálně demokrat. 7 Skuplík Václav Ing. 38 ČSSD BEZPP 314 10,83 2
2 Česká str.sociálně demokrat. 9 Závěšický David 39 ČSSD BEZPP 300 10,35 3
2 Česká str.sociálně demokrat. 1 Orieščík Petr Mgr. 31 ČSSD ČSSD 271 9,35 4
2 Česká str.sociálně demokrat. 2 Nelešovský Pavel 34 ČSSD BEZPP 257 8,87 5
2 Česká str.sociálně demokrat. 3 Dener Richard PhDr. 65 ČSSD BEZPP 269 9,28 6
2 Česká str.sociálně demokrat. 4 Lencová Vladimíra 31 ČSSD BEZPP 198 6,83 7
3 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Paláček Petr Ing. 35 KSČM KSČM 159 24,68 1

 

Vážená paní, vážený pane,

mé jméno je Petr Orieščík a dovolte mi, abych požádal o chvilku Vašeho času na přečtení tohoto dopisu. Na podzim letošního roku nás čekají komunální volby, které rozhodnou o novém složení našeho zastupitelstva městské části Suché Lazce. Tyto volby současně nebudou rozhodovat pouze o novém složení zastupitelstva, ale taktéž o vůli či přání občanů, zda chtějí nový směr práce a fungování naší městské části. Ve světle výše uvedených skutečností jsem se rozhodl kandidovat v letošních komunálních volbách na starostu městské části Suché Lazce.

Vážení spoluobčané, velmi rád bych, ale zdůraznil, že má kandidatura je založena na jasném a průkazném přesvědčení o tom, že naší městské části svými zkušenostmi, vzděláním, kontakty, odhodláním a myšlenkami, mohu jednoznačně pomoci. Zastávám totiž celý svůj politický život pravidlo, které je založeno na odpovědnosti za svá rozhodnutí, jenž musí vycházet právě z vyjmenovaných principů uvedených výše.

Jsem taktéž nesmírně rád, že se mi povedlo sestavit kandidátní listinu, která je dle mého názoru jasným příkladem odpovědnosti, vzdělání, odhodlání a myšlenkově na takové úrovni, která v případě volebního úspěchu pomůže naší městské části v dynamickém rozvoji a poskytne našim občanům takový servis, jenž bude k jejich plné spokojenosti.

Všichni společně pro naší městskou část tvoříme kvalitní volební program, který je založen na racionálních základech a jasném finančním krytí z rozpočtu. Každopádně již dnes Vám můžeme sdělit naše priority, s kterými bychom Vás rádi oslovili v podzimních komunálních volbách.

Základním bodem naší představy budoucího fungování Suchých Lazců je plná transparentnost veřejných financí a pravidelné informovaní občanů o všech výdajích schválených zastupitelstvem. K nedílné součásti transparentnosti musí patřit i využívání místních referend pro větší investice, tak jako pořádání veřejných debat o podobě takovýchto investic. Jsme toho názoru, že pakliže se jedná o investice, které mají sloužit všem našim občanům či její podstatné části, měli by občané mít možnost se vyjádřit nejenom k její realizaci, ale také k samotné podobě dané investice. Za nutnost považujeme konání místních referend i v otázkách strategické budoucnosti naší městské části.

Dále pak chceme zachovat fungování pobočky České pošty v současném rozsahu a zaměřit se na malé a střední projekty, které mají jasné finanční krytí (nepodporujeme tvoření projektů tzv. do šuplíku, které jsou z hlediska finanční náročnosti nerealizovatelné a zbytečně odsávají z rozpočtu finanční prostředky při jejich tvorbě). Chceme se plně zasadit o realizaci reprezentativního a pro naše děti vyhovujícího dětského hřiště, jenž je dle našeho názoru nedílnou součástí vybavenosti jakékoliv obce či městské části.

S realizací dětského hřiště jsou také spojené nutné investice do zastaralého a v mnoha případech již nevyhovujícího vybavení naší základní a mateřské školy. Nutné jsou bezpodmínečně investice do nové i již existující infrastruktury. Rádi bychom také naším občanům nabídli servis v podobě administrativního vyřizování žádostí (např. zelená úsporám, kotlíkové dotace atd …), tak jako v rozumné míře započali debatu nad ekologií a ochranou životního prostředí v naší městské části.

Za velmi důležitou považujeme bezpečnost v obci a to především v rámci silniční dopravy, která úzce souvisí s investicemi do infrastruktury. Chceme se více zaměřit na spolupráci spolků a zlepšit kulturní a společenský život prostřednictvím celoročních akcí pro děti, mládež, dospělé i ty nejstarší. Cítíme totiž potřebu, aby Suché Lazce nebyly vnímány pouze jako bydliště každého z nás, ale aby byly také místem, které svojí sportovní, kulturní, ale i společenskou bohatostí nabídne prostor pro relaxaci a společné akce všech občanů Suchých Lazců.


Proč jsem členem České strany sociálně demokratické

Politika ve všech svých podobách se pro mě stala v mém životě koníčkem, zaměstnáním, ale také prostředkem k realizaci mého přesvědčení. Česká strana sociálně demokratická má ve svých stanovách, že hájí principy solidarity, sociální spravedlnosti a rovných příležitostí. Rodinou výchovou a mým pohledem na svět se plně ztotožňuji s těmito principy a proto jsem se rozhodl být členem této politické strany. Už dlouhá léta se věnuji dobročinným činnostem a také věnuji nemalé finanční prostředky na projekty, které podporují vzdělávání dětí, starostlivost o potřebné či postižené občany a v současnosti již i některé sám organizuji. Má životní filozofie je totiž založena na předpokladu, že se v životě mohou stát situace, kdy každý z nás bude potřebovat cizí pomoc a budeme velmi rádi, když nám takovou pomoc druzí poskytnou bez ohledu na to, jak jsme movití či jinak privilegovaní.

Mgr. Petr Orieščík

Životopis - Mgr. Petr Orieščík

Jméno a příjmení: Mgr. Petr Orieščík
Narozen: 26. 5. 1983, Vítkov
Bydliště: Sedlická 16, Suché Lazce
Vzdělání:
2006 - 2009 Bc. titul - Veřejná správa a regionální politika – Slezská Univerzita v Opavě
2009 - 2011 Mgr. titul - Středoevropská studia – Slezská Univerzita v Opavě
2008 - studium politologie na University of Opole
Zaměstnání:
2012 - asistent volebního manažera ve volbách do Senátu PČR
2012 - současnost - asistent senátora
2013 - současnost - asistent náměstka primátora Statutárního města Opavy
Politická činnost:
Člen místní organizace ČSSD v Opavě
Předseda Mladých sociálních demokratů v Opavě
Člen Předsednictva Mladých sociálních demokratů MSK
Kontakt:
e-mail: petr.orech@gmail.com,
facebook: www.facebook.com/petr.oriescik


Seznam kandidátů

Kandidátní listina za ČSSD pro komunální volby 2014 – Městská část Suché Lazce.


1. Mgr. Petr Orieščík (kandidát je členem ČSSD)
2. Pavel Nelešovský (nezávislý kandidát)
3. PhDr. Richard Dener (nezávislý kandidát)
4. Vladimíra Lencová (nezávislá kandidátka)
5. Ing. Monika Ondrová (nezávislá kandidátka)
6. David Vavrečka (nezávislý kandidát)
7. Ing. Václav Skuplík (nezávislý kandidát, Sdružení Suché Lazce občanům)
8. Ing. Petr Žůrek (nezávislý kandidát)
9. David Závěšický (nezávislý kandidát, Sdružení Suché Lazce občanům)
10. Daniel Stibor (nezávislý kandidát)
11. Josef Doboš ml. (nezávislý kandidát)


Dopisy občanům:
Pokud jste do schránky od nás neobdrželi dopis s oslovení máte možnost si ho dodatečně přečíst zde. Dopisy jsou ve formátu pdf a jsou volně ke stažení.
1. dopis - osloveni-obcanu.pdf
2. dopis - program-kratky.pdf
3. dopis - program-podrobný.pdf

Vážení spoluobčané, nabízíme v případě potřeby pomoc v rámci bezplatné právní poradny pana senátora
MUDr. Mgr. Vladimíra Plačka
Pokud máte právní problém nebo nesrovnalosti, můžete využít této poradny, kterou Vám pan senátor poskytuje bezplatně. Telefonní číslo: 734 159 584, e-mail: asistentvplacka@seznam.cz

Nejste si jistí jak volební pravidla fungují? Možná vám pomůže simulátor volebního lístku - komunální volby

V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na náš e-mail:

spolecne@suchelazce.cz

Doporučujeme také:
najdí lidi se stejnými zájmy jako máš ty
navštivte také web naší obce
www.SuchéLazce.cz